Végelszámolás – gyakori kérdések

Egyszerűsített vagy ‘rendes’ végelszámolást válasszak?

Bt, kkt és egyéni cég mellett 2018. július 1-től kft és zrt esetében is lehetőség van egyszerűsített módon is lefolytatni a végelszámolást. Ezt a kérdést célszerű külön mérlegelni a végelszámolás megindítása előtt. A döntéshez ebben a cikkünkben talál támpontokat.

Melyek a végelszámolás alapvető feltételei?

A végelszámolás alapvető feltétele, hogy a társaság tartozásait határidőre ki tudja egyenlíteni, azaz ne fenyegesse a fizetésképtelenség, tartozásaira vagyona vagy kintlévőségei nyújtsanak fedezetet. A gyakorlatban szükséges, hogy a könyvelése “rendben legyen”, bevallásait teljesítse és legyen olyan személy, aki vállalja a végelszámolói tisztséget. A jogi eljárás megkezdésének feltétele az is, hogy a tagoknak az aláírás napján érvényes személyi igazolványuk, lakcímkártyájuk és adókártyájuk legyen.

Mit tegyek mielőtt ügyvédhez fordulok?

Mielőtt ügyvédhez fordul javasolt a könyvelőjével is átbeszélni, hogy a végelszámolás feltételei fennállnak-e. Különösen érdemes áttekinteni a társaság vagyonát, amelyet a végelszámolás során értékesítenie kell vagy a tagok kaphatják meg a végén. Mindenképpen kérdezzen rá, hogy vannak-e tagi kölcsön jogcímén fennálló tartozások.

Eladjam a cégem vagy megszüntessem?

Cégét csak akkor adja el, ha ezzel nem a felelősségtől vagy a végelszámolás feladataitól, esetleg a NAV-ellenőrzéstől kíván szabadulni, hanem az ügyletnek valódi tartalma van. Ne feledje: a társaság volt tagja a tagsági jogviszony megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül ugyanúgy köteles helytállni a tagsági jogviszony megszűnése előtt keletkezett társasági tartozásokért, mint a tagsági jogviszonya fennállása alatt.

Mikor érdemes megindítani a végelszámolást?

Ha cége már nem hoz az Ön számára hasznot és ez a jövőben sem várható, úgy mielőbb célszerű megindítania az eljárást.

Mennyi ideig tart egy végelszámolás?

Ideálisabb esetben az eljárás kb. 200 nap alatt lezárható. Ezt az időt növelhetik a végelszámolás konkrét teendői (vagyon értékelése, értékesítése, a követelések behajtása, alkalmazottak munkaviszonyának megszüntetése, esetleges folyamatban lévő bírósági-hatósági eljárások, felmerülő hitelezői követelések, köztartozások teljesítése, tagi kölcsön rendezése stb.) A végelszámolás törvényben engedett maximális időtartama: 3 év.

Milyen költségekkel jár a végelszámolás?

 

1. Könyvelési díjak
A társaság működésének lezárása – különösen, ha az utóbbi időben a társaságnak nem voltak kibocsátott és befogadott számlái – fokozottabb könyvelői közreműködést kíván: ennek díjával kell számolnia a könyvelővel kötött megállapodása szerint.

 

2. Ügyvédi díjak
Az ügyvédi díj összetétele és nagysága függ a végelszámolás során elvégzendő ügyvédi feladatok kiterjedtségétől.

 

3. Költségek
A végelszámolás során felmerül néhány, valamilyen formában az állam számára megfizetendő költségelem, nagyságrendileg 20.000 forint körüli összegben.

 

4. A cég működésének lezárásával felmerülő további költségek
A tartozásokat természetesen vissza kell fizetni, a tagi kölcsönt rendezni kell. Lehetséges, hogy ezen a ponton jelentős további költségek merülnek fel (pl.: ajándékozási illeték). A végelszámolás során a vagyontárgyak értékelése is járhat bizonyos költségekkel.

Ki lehet végelszámoló?

Mindenképpen keresnie kell valakit, aki vállalni fogja ezt a tisztséget ingyenesen vagy díjazás ellenében. Számos könyvelő foglalkozik végelszámolói feladatok ellátásával is. Tudnia kell, hogy aki ilyen tisztséget vállal, az rendszerint előzetesen meg akarja majd ismerni a társaság könyvelését, mert egyrészt a végelszámolói tisztség felelősséggel jár, másrészt fel akarja mérni, hogy milyen munkamennyiséggel járnak majd a végelszámolói feladatok.

Mit csinál a végelszámoló?

A végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti. A végelszámoló a társaság vezető tisztségviselője, képviseli a társaságot, rendelkezik a bankszámla felett. Röviden: ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az ügyvezető látott el korábban.

Milyen felelőssége van a végelszámolónak?

A végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a cég korábbi vezető tisztségviselőjének legfontosabb teendői: a) a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámolót készít, elvégzi a jogszabályok által előírt számviteli, adóügyi feladatokat és a cég iratanyagát a végelszámolónak átadja, b) a végelszámoló díjának kifizetéséhez tartalékot képez, és azt a pénzforgalmi számlájára befizeti, ott elkülönítetten tartja nyilván; c) a folyamatban lévő ügyekről a végelszámolót tájékoztatja, d) iratjegyzéket készít és az irattári anyagokat a végelszámolónak átadja, e) a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat tájékoztatja.

Külföldre költözöm. Így is elkezdhető a végelszámolás?

Igen, de néhány dologra gondolnia kell: Először is, mintha ügyvezetőként költözne külfödre: a társaság leveleit át kell venni és válaszolni kell rájuk. Szükséges a megfelelő meghatalmazásokat megadnia és a postáról gondoskodnia. Egyébként, a végelszámolás során legalább két alkalommal kell ügyvéddel találkoznia és a két találkozó között legalább 100 nap telik el. Nyilván a végelszámolás kezdetét (amely az első találkozóval egyidejűleg, vagy azt követően kerülhet megjelölésre) Ön, pontosabban a társaság taggyűlése határozza meg, az első találkozót tehát ehhez igazítjuk. Szintén az Önnek megfelelő időpontban kerül sor a második találkozó időpontjára is: ez rugalmasan alakítható. A második találkozó időpontja a kezdő időpontot a gyakorlat szerint legalább 100. nappal követi, de akár két évvel később is megtartható.

Van-e NAV-ellenőrzés a végelszámoláskor?

Nem, nincs kötelező adóellenőrzés, csak meghatározott esetekben.

Milyen könyvviteli feladatokkal jár a végelszámolás?

A végelszámolás megindításakor (a szükséges bevallások és egyéb kötelezettségek teljesítése mellett): – a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal el kell készíteni a gazdálkodó tevékenységét lezáró beszámolót; – amely alapján a végelszámolás kezdő időpontjával végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt) kell készíteni.
A végelszámolás befejezésekor (a szükséges bevallások és egyéb kötelezettségek teljesítése mellett): – az általa meghatározott nappal – mint mérleg-fordulónappal – a végelszámolás időszaka utolsó üzleti évéről, a végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót köteles készíteni; – ha a gazdálkodó könyvviteli nyilvántartásaiban a forintban lévő pénzeszközön kívül egyéb eszközök, a források között kötelezettségek is szerepelnek, azokat tételesen piaci értéken értékelni; – vagyonfelosztási javaslatot és zárójelentést kell készíteni.
A végelszámolás speciális számviteli feladatait a 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet írja elő.

 

 

 

Cikkeink a témában

A végelszámolás lépései

Írta: Dr. Bajusz Gergely – ügyvéd, adójogi szakjogász   A hagyományos módon lefolytatható (általános szabályok szerinti) végelszámolás  lépései a társaság eredményes megszüntetéséhez....

Részletek