Polgári ügyek

 

Közös tulajdon megszüntetése

Dr. Bajusz Gergely | Ügyvéd, adójogi szakjogász   A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, elegendő a közös tulajdon tényére hivatkozni.      A közös tulajdon megosztásának módjai: a) természetben (az ingatlan megfelelő megosztásával) b) valamelyik tulajdonos magához váltja a többiek tulajdonjogát c) bíróság által elrendelt árveréssel A...

Bírósági költségkedvezmények

Dr. Bajusz Gergely | Ügyvéd, adójogi szakjogász   Költségkedvezmények a bírósági eljárásban   A költségkedvezmények négy kategóriába sorolhatók: 1. tárgyi és személyes költségmentesség; 2. tárgyi, valamint teljes és részleges személyes költségfeljegyzési jog; 3. illetékmentesség; valamint 4. illetékfeljegyzési jog Az alábbiakban a leggyakoribb költségkedvezményeket, azok alkalm...

Birtokvédelmi eljárások

Dr. Bajusz Gergely | Ügyvéd, adójogi szakjogász   A szomszéd a birtokvédelemre vonatkozó szabályok alapján is felléphet az őt zavaró szomszéd ellen, ha az megfosztja őt az ingatlana háborítatlan használatától. Lássuk röviden ezeket a jogintézményeket és legfontosabb szabályait. A birtokvédelem alapja   A birtokvédelem szabályai alapján a szomszéd, illetőleg bárki más felléphet ...

Az ajándék visszakövetelése

Dr. Bajusz Gergely | Ügyvéd, adójogi szakjogász   A Polgári Törvénykönyv szerinti ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó a saját vagyona rovására a megajándékozott részére ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. Az ajándék, vagyis az ingyenes vagyoni előny a legtöbb esetben tulajdonjog átengedését, átruházását jeleni, így az ajándék tipikusan az adásvétel ingyenes formája. ...