Közös tulajdon megszüntetése

Dr. Bajusz Gergely | Ügyvéd, adójogi szakjogász

 

4257050954_61720d67a3_mA közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs kérheti a bíróságtól, elegendő a közös tulajdon tényére hivatkozni. 

 

 

A közös tulajdon megosztásának módjai:

a) természetben (az ingatlan megfelelő megosztásával)
b) valamelyik tulajdonos magához váltja a többiek tulajdonjogát
c) bíróság által elrendelt árveréssel
A fentieknek megfelelően a bíróság az ítéletben:

→ a műszakilag és az ingatlan-nyilvántartásban megosztható ingatlanok esetében az ingatlan megosztását rendeli el (többnyire megfelelő nagyságú telek esetén);
→ vagy kötelezi valamely tulajdonostársat a többiek tulajdoni hányadának megvásárlására (ez akkor lehetséges, ha a kötelezett tulajdonostárs előzőleg igazolja, hogy a megváltáshoz szükséges összeggel rendelkezik és ezt igazolja is);
→ vagy végső soron árverést rendel el.
Amennyiben a perben valamely tulajdonostárs kéri a közös tulajdon megszüntetését, valamelyik lehetőség biztosan bekövetkezik, tehát a per végén a tulajdonostársak:

→ vagy rendelkezhetnek majd az ingatlan egy részével – tehát eladhatják azt,
→ vagy hozzájutnak a tulajdoni hányaduknak megfelelő értékhez.

 

 

A peres eljárás időtartamaként a gyakorlatban elsőfokon legalább másfél évvel számolni kell. Ugyanakkor bármikor van lehetőség a megegyezésre a peres felek között, ami azt jelenti, hogy amennyiben a többi tulajdonos nem kíván majd pereskedni vagy a feleknek tartaniuk kell attól, hogy a bíróság árverést rendel el, akkor várható, minden érintett nagyobb hajlandóságot mutat a megszüntetést kezdeményező tulajdonostársat megillető rész kifizetésére.

 

Formálisan minden tulajdonosnak, egyéb vagyoni értékű joggal (pl. haszonélvezet) érintett félnek perben kell állnia.

 

Peren kívüli eljárásban

 

A peres eljárás előtt mindenképpen javasolt, hogy peren kívüli eljárásban, ügyvédi felszólító levéllel, egyeztető tárgyalásokkal igyekezzenek rábírni a többi tulajdonost a közös tulajdon megosztásának valamely módjára.

 

Költségek és díjak

 

A) A peres eljárás költségei általánosságban:

→ peres eljárás illetéke: a megszüntetést kezdeményező tulajdonostárs tulajdoni hányada értékének 6%-a, amelyet a keresetlevélen, illetékbélyeg formájában kell leróni;
→ amennyiben a felek az ingatlan értékében megegyezni nem tudnak, úgy sor fog kerülni ingatlanforgalmi szakértő kirendelésére is – ennek költsége legalább 80-120.000 forint, amely a bírói döntéstől függően jellemzően a felperest terheli;
→ a közös tulajdon megszüntetése iránti perben a perköltséget a felek rendszerint saját tulajdoni hányaduk után viselik.

 

B) Megoldás a peres eljárás vitelére a fél nehéz anyagi helyzetére tekintettel

A peres eljárás során lehetőség van úgynevezett különböző költségkedvezmények iránti kérelmek előterjesztésére. Ezekről itt találhat több információt.

 

C) Készkiadások:

– ingatlan tulajdoni lap díja: 3.600 forint
– egyezség esetén a földhivatal igazgatási szolgáltatási díja: 6.600 forint

Amennyiben bármilyen további kérdése volna, állunk rendelkezésére.

Bírósági költségkedvezmények

Dr. Bajusz Gergely | Ügyvéd, adójogi szakjogász   Költségkedvezmények a bírósági eljárásban   A költségkedvezmények négy kategóriába sorolhatók: 1. tárgyi és személyes költségmente...

Részletek