A végelszámolás lépései

Írta: Dr. Bajusz Gergely – ügyvéd, adójogi szakjogász

 

A hagyományos módon lefolytatható (általános szabályok szerinti) végelszámolás  lépései a társaság eredményes megszüntetéséhez. Az alábbiakban igyekszünk rövid áttekintőt adni a végelszámolás menetéről. Az eljárás önmagában nem bonyolult, de a végelszámoló, a könyvelő és az ügyvéd folyamatos együttműködését igényli. Az egyszerűsített eljárás jellemzőit ebben a cikkben olvashatja.

 

 1. A VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA (ÜGYVÉDI ELŐKÉSZÍTÉS)

 

A legfőbb szerv határozatot hoz:

– A cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve
– Végelszámolás kezdő napjának meghatározásáról
– Végelszámoló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról
– Társaság részvételével működő jogalanyok sorsáról

 

A végelszámoló feladatai a végelszámolás megindításakor
A hatóságok értesítése – a közzétételt követő 15 napon belül a végelszámoló értesíti:
– az ingatlanügyi hatóságot
– más vagyontárgyat közhitelesen nyilvántartó szervet
– a területileg illetékes állami munkaerőpiaci szervet
– az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget
– a cég bankszámláit vezető valamennyi pénzintézetet
– a cég vagyoni részvételével működő jogalanyokat
– folyamatban lévő ügyben eljáró hatóságot, bíróságot

 

A végelszámolás közzététele (kezdeményezése)
– a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a változásbejegyzési kérelem megküldésével – a cégbíróság teszi közzé

A hitelezők követeléseiket a közzétételtől számított 40 napon belül jelenthetik be a végelszámolónak, aki ezekről a követelésekről jegyzéket készít, melyet a cégbírósághoz  be kell nyújtania. A vitatott igények hitelezőit értesíteni kell.

 

A VÉGELSZÁMOLÁS LEFOLYTATÁSA (KÖNYVELŐI ELŐKÉSZÍTÉS)

 

A nyugdíjbiztosítási szerv és az állami adóhatóság igazolásának megkérése a cég biztosítottjai adatainak átadásáról.

 

Záró beszámoló és adóbevallások

 

A kezdő naptól számított 30 napon belül el kell készíteni:

– Tevékenységet (gazdálkodást) lezáró beszámoló készítése és letétbe helyezése, valamint a kapcsolódó adóbevallások készítése és benyújtása
– Végelszámoló tájékoztatása a folyamatban lévő ügyekről
– Iratjegyzék készítése, iratok átadása
– Munkavállalók tájékoztatása a végelszámolásról

 

Végelszámolási nyitó mérleg

– a kezdőnapot követő 30 napon belül elkészíti
– A cég vagyoni helyzetének felmérése, követelések  behajtása
– Felszámolás iránti kérelem benyújtása (ha a cég vagyona a hitelezői igényeket nem  fedezi és a tagok 30 napon belül nem fizetik meg a hiányzó összeget)

 

A végelszámolás befejezéséhez elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti (ha van – a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésével együtt):

– az adóbevallásokat
– a számviteli tv szerinti záró mérleget (beszámolót)
– a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz
– a zárójelentést (a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést)
– a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot

 

VÉGELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSE (ÜGYVÉDI ELŐKÉSZÍTÉS)

 

A legfőbb szerv határozata:

– A fentiek jóváhagyásáról;
– A vagyonfelosztásról, s a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról. Megjegyzés: a végelszámolást addig nem lehet befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek;
– A cég teljes működési iratanyagának elhelyezéséről, őrzéséről;
– A végelszámoló felmentéséről, díjazásáról, költségeiről;
– A cég jogutód nélküli megszűnésének kimondásáról (azzal, hogy a cég ténylegesen a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg).

 

A végelszámoló további nyilatkozatokat tesz:

– engedményezés és tartozásátvállalásról;
– bírósági, hatósági eljárásokról;
– iratanyag elhelyezéséről;
– kötelezettségvállalás a vagyonfelosztás végrehajtásáról.

 

A törlési kérelem és mellékletei benyújtása a cégbírósághoz

A végelszámoló gondoskodik a vagyonfelosztás végrehajtásáról, DE csak a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követően

 

A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

 

Költségek:

– változásbejegyzési eljárás illetéke: 15.000 forint
– változásbejegyzési eljárás közzétételi költsége: 3.000 forint

 

 

 

 

 

 

További cikkeink a témában

Végelszámolás: új lehetőségek 2018. július 1-től

Írta: Dr. Bajusz Gergely – ügyvéd, adójogi szakjogász   A 2018. július 1-től hatályos cég- és adójogi szabályok látszólag egyszerűbbé teszik a társaságok dolgát a jogutód nélküli megszüntetés kapcsán. Az egyszerűsített végelszámolás mostantól a kft-k és zrt-k részére is nyitott. Nem...

Részletek

Végelszámolás – gyakori kérdések

Egyszerűsített vagy ‘rendes’ végelszámolást válasszak? Bt, kkt és egyéni cég mellett 2018. július 1-től kft és zrt esetében is lehetőség van egyszerűsített módon is lefolytatni a végelszámolást. Ezt a kérdést célszerű külön mérlegelni a végelszámolás megindítása előtt. A döntéshez ebben a cikkünkbe...

Részletek